• Tài khoản
  Mật khẩu
 • ACS

  ACS

Giới thiệu

 • Chính thức được cấp phép và đi vào hoạt động vào năm 2008, ACS Việt Nam đã có gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực mua, bán hàng trả chậm

Hãng sản xuất

  • Công ty TNHH TM ACS Việt Nam

   246 CỐNG QUỲNH, PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH
   Điện thoại: (028) 5445 3800

Nhà phân phối

 • Chính th?c du?c c?p phép và di vào ho?t d?ng vào nam 2008, ACS Vi?t Nam dã có g?n 10 nam ho?t d?ng trong linh v?c mua, bán hàng tr? ch?m. Công ty dã phát tri?n m?t m?ng lu?i bán hàng r?ng kh?p c? nu?c v?i nhi?u s?n ph?m da d?ng nhu: di?n tho?i, máy tính xách tay, xe máy, thi?t b? nông nghi?p cùng v?i các thi?t b? gia d?ng khác… V?i phuong châm “L?i ích c?a khách hàng là trên h?t”, ACS Vi?t Nam luôn h? tr? Khách hàng t?i uu hóa ch?t lu?ng cu?c s?ng và n?m b?t co h?i trong tuong lai thông qua vi?c s? d?ng d?ch v? bán hàng c?a Công ty.

Tin quảng cáo

 • Tin tức
 • BÀI VIẾT NỔI BẬT
 • XEM NHIỀU NHẤT