• Tài khoản
    Mật khẩu

Sông Đà 9 khẳng định hướng đi

Từ năm 2002, Công ty Sông Đà 9 là đơn vị đầu tiên trong Tổng công ty Sông Đà thực hiện chủ trương cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp là Trạm bê tông Quốc Oai thành công ty cổ phần. Các năm sau là Xí nghiệp Sông Đà 903, Xí nghiệp Sông Đà 906, Xí nghiệp Sông Đà 901, Nhà máy thuỷ điện Nậm Mu. Đến năm 2005 toàn bộ Công ty Sông Đà 9 đã được cổ phần hoá.

 Thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý với những khó khăn ban đầu, các đơn vị trong Sông Đà 9 đã lần lượt vượt qua, để khẳng định sự đúng đắn của hướng đi của cổ phần hoá. Từ đó các doanh nghiệp được chủ động trong SXKD, người lao động được làm chủ, sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, giá trị sản lượng năm 2009 là 1.276,4 tỷ đồng tăng gấp 3,53 lần năm 2003, lợi nhuận năm 2009 đạt 232,21 tỷ đồng tăng gấp 22 lần năm 2003, thu nhập bình quân năm 2009 tăng gấp 1,85 lần năm 2003.

Tuy nhiên, trong những năm tới khi các công trình thuỷ điện trọng điểm của đất nước giảm dần thì các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thuỷ điện sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu không chủ động chuyển dần cơ cấu sản xuất kinh doanh thì những khó khăn mới rất có thể xảy ra.

Lãnh đạo đơn vị ngày đêm trăn trở, tìm tòi, thống nhất đề ra định hướng cho Công ty phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động, làm tròn trách nhiệm với xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9,nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã định hướng "Đẩy mạnh quá trình đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 9 thành Tổng công ty cổ phần vững mạnh, sản xuất đa ngành nghề, đa sản phẩm; Lấy thi công cơ giới làm truyền thống, lấy hiệu quả kinh tế làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tiếp tục đầu tư các dự án thuỷ điệnvừa và nhỏ, các công trình giao thông, hạ tầng, khai thác mỏ, đầu tư các khu công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín thương hiệu Sông Đà 9; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 năm (2010 - 2015); Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động".

Góp phần vào sự lớn mạnh của Tập đoàn Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà 9 cùng các công ty con, công ty liên kết đang tiếp tục thể hiện vai trò là lực lượng chủ lực tại các công trình trọng điểm như thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, ... và ở nước ngoài như thuỷ điện Sekaman 3, Sekaman 1; đồng thời triển khai đầu tư nhiều dự án thuỷ điện nhỏ, khu công nghiệp, đô thị, như:

- Các dự án của Công ty cổ phần Sông Đà 9:

+ Dự án thuỷ điện Sông Lô 5;

+ Dự án thuỷ điện Nậm Khánh ;

+ Dự án đô thị Trung Sơn Trầm;

- Các dự án của công ty con, công ty liên kết:

* Các dự án thuỷ điện nhỏ:

+ Dự án thuỷ điện Nậm An và dự án thuỷ điện Sông Chảy 4 của Công ty CP thuỷ điện Nậm Mu

+ Dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2 của Công ty CP Sông Đà 9.06

+ Dự án thuỷ điện Phình Hồ của Công ty CP Sông Đà 909

* Các dự án đô thị:

+ Dự án Sông Đà Bình Tân, dự án Hồng Thái của Công ty CP Sông Đà 9.06

+ Dự án Vĩnh Hồ, dự án Ngọc Khánh của Công ty CP Sông Đà 909

+ Dự án khu công nghiệp Yên Phong II của Công ty CP XDHT Sông Đà

Các chỉ tiêu kinh tế của Đảng bộ Sông Đà 9 giai đoạn 2010 - 2015

- Tỷ lệ tăng trưởng bình quân: 21%/năm

- Tổng giá trị SXKD : 13.790 tỷ đồng;

Trong đó:

+ Giá trị XL và phục vụ XL : 8.076 tỷ đồng

+ Giá trị SXCN : 1.904 tỷ đồng

+ Giá trị kinh doanh khác : 3.810 tỷ đồng

- Giá trị đầu tư : 16.927 tỷ đồng

- Doanh thu : 12.272 tỷ đồng

- Nộp NSNN : 942 tỷ đồng

- Lợi nhuận : 1.700 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức BQ : 12 - 15%/năm

- Lao động bình quân : 4.500 người

- Thu nhập bình quân : 5,5 đến 6 triệu đồng/người/tháng.

Với định hướng rõ ràng, cùng với một nền tảng cơ sở vững chắc, Công ty cổ phần Sông Đà 9 cùng các Công ty con, Công ty liên kết sẽ phát triển theo mô hình một Tổng công ty mạnh trong Tập đoàn Sông Đà.
 

                                                                                                          Hoàng Phúc Hải (SD9)

  • BÀI VIẾT NỔI BẬT
  • XEM NHIỀU NHẤT