• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Phân bón NICOTEX

  Phân bón NICOTEX

  Công ty cổ phần Nicotex tiền thân là xí nghiệp thuốc trừ sâu Nicotex, được thành lập ngày 13/10/1990

Giới thiệu

 • CÔNG TY C PHN NICOTEX
  Công ty c
  phn Nicotex tin thân là xí nghip thuc tr sâu Nicotex, được thành lp ngày 13/10/1990.

  Nicotex nguyên là công ty Thu
  c BVTV B Quc phòng. Tháng 6/2003, là đơn v đu tiên được B Quc phòng thí đim chuyn công ty t doanh nghip nhà nước do quân đi qun lý thành công ty c phn Nicotex.

  Hi
  n nay Nicotex có 16  đơn v thành viên, trong đó có 15 đơn v hot đng trên tt c các vùng min ca T quc và 01 đơn v hot đng kinh doanh ti Vương quc Cambodia.

  Ho
  t đng chính ca Nicotex là sn xut và kinh doanh thuc bo v thc vt. Trong xu thế toàn cu hoá, Nicotex ch đng, sn sàng hi nhp quc tế sâu rng bng vic tham gia vào mi lĩnh vc ca đi sng kinh tế, xã hi. Vì vy, các lĩnh vc hot đng chính ca Nicotex hin nay là:

  S
  n xut và kinh doanh thuc BVTV
  Kinh doanh s
  n phm y dược.
  S
  n xut và kinh doanh phân bón
  Kinh doanh d
  ch v l hành
  Xây d
  ng và kinh doanh bt đng sn
  Slogan

  Hi
  u qu ca nhà nông – Nim mong mun ca Nicotex.
  Kho
  v th cht – An lc v tinh thn
  S
  mnh:

  Nicotex là c
  u ni gn kết các thành phn trong xã hi,  tng bước tham gia đóng góp mt phn nh ca mình vào s nghip công nghip hoá, hin đi hoá, làm cho đt nước Vit Nam giàu mnh.

  T
  m nhìn

  Nicotex là công ty giàu đ
  p có tin đ tươi sáng nht
  Nicotex là công ty năng đ
  ng, phát trin nht
  Nicotex là công ty t
  p hp được nhiu nhân tài nht
  Nicotex là công ty có các s
  n phm được người tiêu dùng ưa chung nht.
  Ph
  ương châm kinh doanh:

  Ch
  tín hàng đu – Khách hàng trên hết – Cht lượng tuyt ho – Giá c hp lý – Chng loi đa dng – Cung ng kp thi, tn nơi.

  NGÀNH THU
  C BVTV

  Kinh doanh thu
  c BVTV là ngành ngh mũi nhn ca h thng Nicotex. Chính vì vy công ty không ngng nghiên cu, áp dng khoa hc  – k thut – công ngh, ci tiến máy móc, thiết b; đu tư nhà xưởng, kho tàng đ sn xut nhng sn phm thân thin vi môi trường, đáp ng tt nht nhu cu ca khách hàng. Vi phương châm hot đng “ Hiu qu ca nhà nông – Nim mong mun ca Nicotex”, chúng tôi tp trung chính vào các lĩnh vc:

  – Kinh doanh các lo
  i thuc BVTV.

  – Nghiên c
  u công thc, pha chế các loi thuc BVTV

  – Gia công s
  n xut các loi thuc BVTV bng các thiết b máy móc hin đi.

  NGÀNH Y D
  ƯỢC

  Trong quá trình m
  rng ngành ngh, công ty Nicotex hướng ti sn xut kinh doanh sn phm y dược xanh, sch, nhm mc tiêu bo v sc kho cng đng. Thông qua liên kết vi các Vin, Trường trong lĩnh vc nghiên cu y dược, công ty Nicotex đã có được nhng sn phm giúp bo v sc khe cho cng đng.

  NGÀNH S
  N XUT VÀ KINH DOANH PHÂN BÓN

  Năm 2012 Nicotex m
  rng sang sn xut và kinh doanh phân bón hu cơ nhanh chóng to được uy tín vi bà con nông dân trong c nước. Trên nn tng đó, công ty cũng nghiên cu, đưa vào th trường sn phm phân bón kết hp vi thuc tr c và các sn phm phân bón chuyên dng đ đáp ng nhu cu ngày càng cao ca người tiêu dùng.

  NGÀNH DU L
  CH

  Đ
  ược thành lp t năm 2009, vi gn 10 năm kinh nghim, Nicotex tour dn khng đnh được uy tín vi khách hàng. Nicotex tour mang đến cho khách hàng nhng chuyến du lch trong và ngoài nước đy thú v, nhng hành trình tri nghim n tượng cùng các hướng dn viên chuyên nghip, tn tâm, hài hước, sáng to,… Các loi hình du lch là:

  Du l
  ch l hi, tâm linh
  Du l
  ch tham quan, ngh dưỡng
  Du l
  ch khám phá, th thao
  T
  chc Team building
  Du l
  ch quc tế….
  NGÀNH XÂY D
  NG VÀ BT ĐNG SN.

  D
  a trên nòng ct là đi ngũ cán b ca phòng qun lý d án, đã có nhiu năm kinh nghim trong xây dng h thng văn phòng, nhà xưởng, kho tàng…, năm 2009 Nicotex đã thành lp Công ty c phn Nicotex đu tư và kinh doanh bt đng sn (IBC). Đến nay, công ty IBC đã tng bước khng đnh v thế ca mình vi th trường xây dng và kinh doanh bt đng sn đy tim năng. Các lĩnh vc hot đng chính:

  – Kinh doanh b
  t đng sn

  – Xây d
  ng, sa cha các công trình

  – D
  ch v kho bãi.

   

Hãng sản xuất

  • Công Ty CP Nicotex

   114 Vũ Xuân Thiều - Long Biên - Hà Nội
   Điện thoại: 1900633813
   Website: https://nicotex.vn/

Nhà phân phối

Tin quảng cáo

 • Tin tức
Nhãn hiệu hàng đầu - Sản phẩm vàng - Dịch vụ vàng 2022
 • BÀI VIẾT NỔI BẬT
 • XEM NHIỀU NHẤT