• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Xi măng đa dụng PCB40

  Xi măng đa dụng PCB40

  Tiền thân của Công ty cổ phần xi măng Tây Đô là Công Ty Liên Doanh Xi Măng Hà Tiên 2 – Cần Thơ được thành lập vào ngày 15/12/1995

Giới thiệu

 • GII THIU CÔNG TY

  Ti
  n thân ca Công ty c phn xi măng Tây Đô là Công Ty Liên Doanh Xi Măng Hà Tiên 2 – Cn Thơ được thành lp vào ngày 15/12/1995.Thc hin ch trương ca UBND TP Cn Thơ, ngày 21/07/2004 Công ty tiến hành c phn hoá và đi tên thành Công Ty C Phn Xi Măng Hà Tiên 2 – Cn Thơ. Ngày 10/10/2008, nhân dp k nim 10 năm – Khánh thành Nhà máy- Công ty đã chính thc đi tên thành Công ty c phn xi măng Tây Đô.

  V
  i chc năng sn xut và kinh doanh sn phm xi măng poóc lăng hn hp PCB40; xi măng đa dng PCB40; xi măng dân dng PCB40; xi măng export PCB40 ; xi măng công nghip PCB50; và xi măng x lò cao, nhãn hiu Xi Măng Tây Đô theo quy chun 16-1:2011 (TCVN 6260-2009), thích hp vi điu kin khí hu nhit đi, tăng cường tính chng xâm thc, ăn mòn môi trường nước nhim phèn, mn, tăng đ do bê tông, d bơm, d thi công.

  Công ty C
  Phn Xi Măng Tây Đô là trm nghin xi măng có qui mô ln nht ti thành ph Cn Thơ, vi năng lc cung cp xi măng 1.400.000 tn/ năm, và là Công ty đu tiên trong khu vc phía Nam trong ngành xi măng được cp chng nhn h thng qun lý môi trường đt tiêu chun Quc tế ISO 14001.Và cũng là đơn v đu tiên trong ngành xi măng có cam kết bo hành cht lượng sn phm đi vi người tiêu dùng. Công ty c phn xi măng Tây Đô cam kết s tn tâm gìn gi môi trường bng vic thc hin tt c các bin pháp nhm bo v môi trường trong lành và thân thin.

  Trong th
  i gian qua Công ty đã tng bước xây dng và áp dng các h thng qun lý (HTQL) theo các tiêu chun Quc tế như: HTQL cht lượng theo tiêu chun ISO 9001; HTQL cht lượng Phòng th nghim theo tiêu chun ISO/IEC 17025; HTQL môi trường theo tiêu chun ISO 14001; HTQL trách nhim xã hi theo tiêu chun quc tế SA 8000 và HTQL an toàn và sc khe ngh nghip theo tiêu chun quc tế OHSAS 18001.

   

  CHI
  N LƯỢC PHÁT TRIN


  Th
  c hin chính sách cht lượng hướng đến người tiêu dùng vi tiêu chí:” Sn phm-dch v cht lượng cao, thân thin vi môi trường và hướng đến cng đng”. Công ty đã áp dng cùng lúc năm h thng qun lý vào sn xut kinh doanh, nhm to ra sn phm có cht lượng cao và n đnh, tha mãn nhu cu ngày càng tt hơn nhu cu ca khách hàng.

  Cũng c
  và gi vng các khách hàng và th trường truyn thng. Đng thi, tng bước m rng th trường tim năng. To mi quan h bn cht gia Công ty vi các khách hàng, đt li ích ca khách hàng lên hàng đu trong vic đ ra các chính sách – chiến lược kinh doanh nhm đáp ng tt nht các yêu cu và nguyn vng ca khách hàng, t đó to thêm uy tín cho Công ty, thu hút thêm các khách hàng mi.

  Nâng cao ch
  t lượng hot đng ca h thng phân phi, dch v trước và sau bán hàng cho phù hp vi đc đim ca tng th trường.

  Linh ho
  t đưa ra giá bán và các hình thc khuyến mi cho khách hàng phù hp vi tng thi đim và tng th trường.

  Liên doanh, liên k
  ết vi các đi tác chiến lược đ đu tư xây dng và sn xut các sn phm t xi măng, nhm đ đa dng hóa sn phm trong chiến lược xây dng và phát trin thương hiu bn vng theo mô hình t hp công nghip xi măng Tây Đô.

  Nâng cao vai trò trách nhi
  m xã hi ca Công ty đi vi cng đng nhm qung bá thương hiu và hình nh ca Công ty, thông qua vic h tr và tư vn chương trình bo v môi trường cho các tng lp xã hi; Thành lp CLB doanh nghip có thương hiu Tây Đô đ to s gn kết cùng xây dng và phát trin thương hiu; Tài tr kinh phí cho các chương trình khuyến hc, nghiên cu khoa hc cho hc sinh và sinh viên; Tài tr kinh phí cho các l hi truyn thng dân tc các tnh, thành Đng bng sông Cu Long

   

Hãng sản xuất

  • Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

   Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ, Việt Nam
   Điện thoại: (+84.292) 3862077
   Website: https://www.ximangtaydo.net/

Nhà phân phối

Tin quảng cáo

 • Tin tức
Nhãn hiệu hàng đầu - Sản phẩm vàng - Dịch vụ vàng 2022
 • BÀI VIẾT NỔI BẬT
 • XEM NHIỀU NHẤT